omega

mini dot bracelet coral

OMB301C

mini dot bracelet coral

Cart
freeform disc bracelet coral

OMB302C

freeform disc bracelet coral

Cart
pebble disc necklace coral

OMN104C

pebble disc necklace coral

Cart
freeform disc pendant coral

OMN103C

freeform disc pendant coral

Cart
freeform disc necklace coral

OMN101C

freeform disc necklace coral

Cart
mini dot chain coral

OMN102C

mini dot chain coral

Cart
freeform pebble disc earrings coral

OME203C

freeform pebble disc earrings coral

Cart
disc chain earrings coral

OME205C

disc chain earrings coral

Cart
disc bead earrings coral

OME206C

disc bead earrings coral

Cart
beaded coral hoop earrings vivien walsh

OME207C

beaded disc midi hoops coral

Cart
beaded mini hoops coral

OME202C

beaded mini hoops coral

Cart
long chain earrings coral

OME201C

long chain earrings coral

Cart

OME207I

beaded disc midi hoops

Cart

OME205I-P

disc chain earrings

Cart

OME206I-P

disc bead earrings

Cart

OME203I-P

freeform pebble disc earrings

Cart

OME202I

beaded mini hoops

Cart

OME202J

beaded mini hoops

Cart
long chain earrings

OME201I-P

long chain earrings

Cart

OME201J-P

long chain earrings

Cart

OMB302I

freeform disc bracelet

Cart

OMN104I

pebble disc necklace

Cart

OMN102J

mini dot chain

Cart

OMN103I

freeform disc pendant

Cart